fbpx

Kadeřnické služby

Maturitní nástavba

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 2 roky, denní nástavbové studium
Počet přijímaných žáků: 17

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

– dosažení středního vzdělání s výučním listem v tříletém studiu;

– absolvování státních přijímacích zkoušek;

 – zdravotní způsobilost uchazeče.

img

Profil oboru

Maturitní obor Kadeřnické služby navazuje na tříletý obor Kadeřník. Žáci si doplní a prohloubí vědomosti získané v tříletém učebním oboru Kadeřník. Zdokonalí se v komunikaci s klienty, s obchodními partnery, základy společenského a profesního jednání a profesní vystupování při kontaktu s klienty. Studium rozvíjí schopnosti z ekonomiky, účetnictví, práva, managementu a marketingu – příprava na založení vlastní živnosti. Po absolutoriu mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

- ekonomická činnost

- provozně-ekonomické činnost

- obchodní a administrativní činnosti

Vyučované předměty v průběhu studia

    P ř e d m ě t y Zkratka Výuka v ročnících
1. 2.
    Český jazyk a literatura Č
    Anglický jazyk AJ
Německý jazyk NJ
Občanská nauka ON
    Matematika M
Informační a komunikační technologie PC
    Tělesná výchova TV
    Management MM
    Právní výchova PV
    Účetnictví Úč
    Ekonomika E
    Komunikační dovednosti KD
Vlasová kosmetika VK
Technologie T
    Jazykový seminář JSA, JSN
    Matematický seminář MS
Praxe PX