fbpx

Provozní technika

Maturitní nástavba

Kód a název oboru vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 2 roky, denní nástavbové studium
Počet přijímaných žáků: 17

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

– dosažení středního vzdělání s výučním listem v tříletém studiu;

 – absolvování státních přijímacích zkoušek;

 – zdravotní způsobilost uchazeče.

img

Profil oboru

Maturitní obor Provozní technika navazuje na učební obor Automechanik a je ukončen státní maturitní zkouškou. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru. Učivo je zaměřeno na techniku a základy strojírenské výroby. Po absolutoriu mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

- v oblasti provozu strojírenství, strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik apod

- v samostatném podnikání v oblasti strojírenství

- v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů, příslušenství a servisního vybavení strojírenské výroby

- v pojišťovně jako likvidátor škod na motorových vozidlech

- v oblasti dopravy jako dispečer

- dopravní policie

Vyučované předměty v průběhu studia

    P ř e d m ě t y Zkratka Výuka v ročnících
1. 2.
    Český jazyk a literatura Č
    Anglický jazyk, Německý jazyk AJ, NJ
    Občanská nauka ON
    Matematika M
    Fyzika F
Informační a komunikační technologie PC
    Tělesná výchova TV
    Ekonomika E
    Mechanika ME
Strojírenská cvičení STC
    Technická měření TM
    Stroje a zařízení SZ
    Technologie T
    Jazykový seminář JSA, JSN
    Technické kreslení TK
    Matematický seminář MS
P ř e d m ě t y – povinně volitelné
    Jazykový seminář JSA, JSN