Závěrečné zkoušky

Datumy zkoušek

Pro obory Kadeřník a Automechanik se závěrečné zkoušky budou konat ve dnech:

  • Písemná část – 3. 6. 2019
  • Praktická část – 4. – 5. 6. 2019
  • Ústní část – 17. 6. 2019
Zadání SOP pro obor Kadeřník

Bude doplněno v průběhu ledna po vydání zadání.