fbpx

Automechanik

Učební obor

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Počet přijímaných žáků: 24

Vstupní předpoklady: 

– splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií;

– zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře.

Shlédněte video o tomto oboru!

Profil oboru

Učební obor Automechanik je zaměřen na diagnostikování závad osobních motorových vozidel, provádění oprav a údržby automobilů a motocyklů, organizaci činnosti autoservisů.

Při výuce je kladen důraz na úzké sepětí teorie a praxe. Veškeré poznatky si žáci ověřují při výuce ve špičkově vybaveném autoservise. Zde jsou schopni diagnostikovat všechny části automobilu a následně provádět komplexní opravy.

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, C.

Žáci mají dále hrazeny:

– potřebné učební pomůcky (žáci si hradí pouze učebnici do zvoleného jazyka),

– osobní ochranné a pracovní pomůcky dle platných předpisů – včetně pracovních kombinéz a obuvi.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

- diagnostická pracoviště

- autoopravárenství

- pracovníci STK

- řidiči nákladní a osobní dopravy

- technici a řidiči u policie a armády

Odborný výcvik

Odborný výcvik oboru Automechanik probíhá ve vlastním, špičkově vybaveném školním autoservise, který zahrnuje pracoviště diagnostiky elektronických systémů včetně výkonové zkušebny, diagnostiky podvozků, pneucentrum, odbornou praktickou učebna a klempířské pracoviště. Autoservis je umístěn v centru města na adrese Dolní 3. Odborný výcvik vyšších ročníků je zajištěn v partnerských servisech, případně dle potřeby a bydliště žáků.

img

Žáci mohou pokračovat v dvouleté maturitní nástavbě Provozní technika

Vyučované předměty v průběhu studia

    P ř e d m ě t y Ročník
1. 2. 3.
    Český jazyk a literatura Č
    Cizí jazyk AJ, NJ
    Občanská nauka ON
    Matematika M
    Fyzika F
    Informační a komunikační

    technologie

PC
    Základy ekologie a chemie ZE
    Tělesná výchova TV
    Ekonomika E
    Strojnictví STR
    Strojírenská technologie ST
    Technické kreslení TK
    Elektrotechnika EL
    Automobily A
    Základy opravárenství ZO
    Řízení motorových vozidel ŘM
    Odborný výcvik OV