fbpx

Kadeřník

Učební obor

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí ke vzdělání: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 24

Podívejte se na videoprezentaci!

Profil oboru

Učební obor Kadeřník je zaměřen na účesovou tvorbu – střihy, účesy, barvení, diagnostiku stavu vlasů s určením následné péče. Obor je rozšířen o nehtovou modeláž, líčení, péči o pleť, vizáž.

Při výuce je kladen důraz na úzké sepětí teorie a praxe. Veškeré poznatky si žáci ověřují při výuce ve školním saloně. Zde uplatňují a zdokonalují své poznatky z teoretické i praktické výuky.

Součástí výuky je možnost účasti na profesionálních školeních.

Žáci mají hrazeny potřebné učební pomůcky (žáci si hradí pouze učebnici do zvoleného jazyka), včetně nástrojů pro praktický výcvik (nůžky, hřebeny, kartáče atd.). Veškeré pomůcky a materiál zdarma.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

- dámské a pánské kadeřnictví

- vizážistka

- poradenské služby

- obchodní zástupci kosmetických firem

Odborný výcvik

Obor Kadeřník má odborný výcvik zajištěn ve školním kadeřnickém salonu umístěném v přízemí hlavní budovy školy. K dispozici jsou dva kadeřnické salony, kosmetický salon, pracoviště nehtové modeláže. Pro své zákazníky mají žáci k dispozici menší salonek, kde mají vetší soukromí. Žáci mají, v případě zájmu, možnost vykonávat odborný výcvik v jimi zvoleném kadeřnickém saloně.

img

Žáci mohou pokračovat v dvouleté maturitní nástavbě Kadeřnické služby

Vyučované předměty v průběhu studia

    P ř e d m ě t y Výuka v ročnících
1. 2. 3.
    Český jazyk a literatura Č
    Anglický jazyk AJ
    Německý jazyk NJ
    Občanská nauka ON
    Fyzika F
    Základy ekologie a chemie ZE
    Matematika M
    Tělesná výchova TV
    Informační a komunikační technologie PC
    Ekonomika E
    Výtvarná výchova VV
    Psychologie P
    Technologie T
    Materiály MA
    Zdravověda Z
    Odborný výcvik OV