fbpx

M1AC – AJ – Ptáčková

E-mail Mgr. Ptáčková – h.bohdana@seznam.cz


 • 3. 6. 2020

Zdravím,

správné řešení úkolu: (a lehké to nebylo:-P)
 
Adverts don´t show syblings(brothers and sisters) who are fighting(who fight).
Advertising companies try to persuade(convince) the customers that they will be similar to the people from the adverts(commercials) if they buy the product.
Adverts don´t admit (that )some products contain too much sugar and they are unhealthy.
Teenagers are fond of buying clothes, that´s why (so) the advertising companies are keen on advertising for young people.
 
59/5:
1. keep up
2.catch up with
3.bring up
4.show up
5.hang up
6.end up
 
59/6:
1. Cought up with
2.brought up 
3.keep up
4.showed up
5.hang up
6.ended up
 
Next, you have to practise listening on page 60/3
Also, do exercises 4 and 5 on page 60
 
Send in by Friday 5th.
See you soon on Monday.;-)
Pt.

 • 29. 5. 2020

Zdravím,

čekám na vaše úkoly…;-)
Pro jistotu si procvičíte slovní zásobu z textu(takže si ho i znovu přečtěte), uděláte cvičení na frázová slovesa a slovíčka, která nebyla v seznamu vzadu,
vám posílám:
 
similar=podobný
admit=připustit, uznat
convince=přesvědčit
fight=prát se
the latest jeans=nejnovější rifle, poslední výkřik módy
be keen on…mít něco rád, dělat něco rád
be fond of.….mít něco rád, dělat něco rád
advert=inzerát(zkratka od advertisement)
advertise=propagovatco, dělat reklamu čemu
aim=cíl, zaměření, mít záměr
 
1)Translate:
 
Reklamy neukazují sourozence, kteří se perou.
Reklamní agentury se snaží přesvědčit zákazníky, že pokud si produkt koupí, budou podobní jako úspěšní lidé z reklamy.
Reklamy nepřipouští, že některé výrobky obsahují hodně cukru a jsou nezdravé.
Teenageři rádi(použij-are fond of) nakupují oblečení, proto rekl. společnosti rádi (použij are keen on) dělají reklamu právě pro mladé lidi.
 
2)phrasal verbs with up
p. 59/5,6
 
Deadline: 2.6.
Have a nice weekend!
Pt.

 • 27. 5. 2020

Zdravím,

správná řešení z minulé hodiny pošlu poté, co mi pošlou resty nenapravitelní prokrastinátoři :-D. Ostatní chválím.
Dnes budete pracovat hlavně na textu a porozumění.
 
str. 58/1- answer both questions in writing and don´t put it too short! (cca 30 sekund pokud byste odpovídali ústně)
str.58/3-readingmatching
 
deadline: Friday 29!!!
 
 Ozvu se znovu v pátek, dostanete ještě překlad navazující na tento úkol(kdo stále neumí slovíčka-pracujte na tom….)
Enjoy today´s lovely weather :-)
Pt.

 • 21. 5. 2020

AJ+seminář

Zdravím všechny(i lenochy…:-D).

Máte štěstí, že jste zareagovali:-P, už nám zbývá jen pár týdnů, tak vydržte!

Dnes dorazíme slovní zásobu 6. lekce a uděláme s tím spojená cvičení.
 
1)Slovíčka 6. lekce vzadu v učebnice se doučte do konce.
2)Poté str. 57/ 6,7, 9-doplnit(snadné)
3)str.57/5-spojit a přeložit do čj
4)str. 57/8– doplnit a přeložit.
 
 Vše do pondělí 25.5.-vyfotit, odeslat.
 
Keep the deadline this time!
Good luck.
Pt.

 • 19. 5. 2020

VAROVÁNÍ

Postrádám práci z minulého a tohoto týdne od většiny z vás.
Poslední termín je dnešní večer.
Známkování na konci pololetí proběhne standartním způsobem, nekazte si známky jen kvůli lenosti…
Ty, co pracují soustavně a odevzdávají včas, chválím(dotyční jistě vědí), ostatní : dnešní půlnoc= DEADLINE
Zítra zasílám další práci, kdo neodešle do dnešní půlnoci všechny resty, dostane to i s tučným přídavkem.
ENJOY THE REST OF THE DAY…OR…( rather!)GET DOWN TO YOUR SCHOOLWORK-FINALLY.
Pt.

 • 13. 5. 2020

AJ + seminář

Zdravím,

s odevzdáním úkolů  máte ještě čas (deadline 15/5), ale….
 
Let´s practise picture-based discription now:
page 64/2,
64/3
Describe one of the pictures in great detail(use the ideas),
then compare and contrast both pictures(think of the topic-shopping first…)
 
Use following expressions:
 
-in the picture…..
-both pictures show…
-in the upper/ in the lower picture there is….
-the people in…are (doing what?)
-different kinds of(shops, products, shopping…)
-I can see….
-however
-on the other hand…
-she looks….
I personally prefer…..
-……………..(your ideas :-) )
 
Deadline: Monday 18th
Get busy, don´t procrastinate too much :-D
Pt.

 • 7. 5. 2020

Zdravím,

v pondělí jsem vám omylem poslala něco pro maturanty-tak třeba jste na to aspoň mrkli :-D
Dnes:
1) správná řešení z minula:
51/3:
1B, 2A, 3B, 4B, 5A, 6B
51/4:
1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B, 8B, 9B, 10B, 11A, 12A, 13B, 14B, 15B
 
Úkol 1)
na příští týden jsou zejména slovíčka 6. lekce.(p. 186-187).
Všechna naráz nezvládnete, udělejte je po advertising (končí to slovem product).
U slovíček není přepis výslovnosti-tu si zkontrolujte ve slovníku na seznamu!!!(nahoře nad lištou vyhledávače je slovník)
 
Úkol 2)
str.56/1,2,3,4
ve cv. 1 odpovídej celou větou a vždy řekni o něco víc, než se ptají.
Odešli do 15.5.
 
HAVE A NICE WEEKEND :-)
Pt.

 • 5. 5. 2020

Zdravím,.posílám vám Broňu,

jedná se o nácvik 1. části speaking.

Rozdělte si to, každý den dejte třeba 50, ať to v pondělí můžeme projít.
A zastavujte si to video, ať máte prostor 20-30 sekund pro odpověď.
Pokud některé otázce nerozumíte, zapište si ji foneticky(jak ji asi slyšíte), a zkusíme ji rozluštit spolu.
Zatím se odpojím,
ozvu se.
Pt.

 • 27. 4. 2020

AJ + seminář

Zdravím,

připomínám, že dnes máte odevzdávat…..teprve potom pošlu správná řešení.
 
Úkol/task:
str. 51/ 3,4
V obou cvičeních jde opět o vyjadřování množství a minulé časy a také další jaz.jevy…
Ve cv.4 vyhledejte tyto výrazy a přeložte, budete je potřebovat do dalšího úkolu, se kterým se ozvu ve čtvrtek.:
 cabbie=
the fastest route=
incredible=
during=
entertain=
as well as=
unless=
known as=
dull=
passenger=
lively=
 
Správné řešení pošlete do čtvrtku 30.4.
Have a nice day.
Pt.

 • 22. 4. 2020

AJ + seminář

Posílám správný překlad a řešení úkolů z minulého týdne, kromě poslechu

překlad:
1) I applied for a job as a secretary, they offered me a good salary and I can work part-time.
2)Petra has a lot of experience in working with children.
3)My father´s job is very stressful, he has to advise his customers and pay attention to new applicants.
4) I don´t have many friends so I have a lot of free time.
5) Would you like some coffee?
6)The whole class did their homework on time.
7)Every months Tom spends all his money on cigarettes.
8)Only few shops are open at the moment/at present.
9) In winter we get little light/there is little light and a lot of people suffer from depressions.
10)Fill in this application form, sign it and wait ,if they invite you for an interview.
 
cv. 50/3:
1)strict,2)complain,3)take advantade of,4)job review,5)sail,6)engineer,7)maximum
 
Úkol na tento týden je gramatika. Vzadu v učebnici strana 136 je teorie-nastuduj důkladně, už jsme to dělali dříve..
vyzkoušej si na cv. 136/1,2,3, vyfoť a pošli do pondělí 27.4.
 
GOOD LUCK.
Pt.

 • 14. 4. 2020

1)PŘELOŽ:
1. Ucházela jsem se o práci jako sekretářka, nabídli mi dobrý plat a můžu pracovat na částečný úvazek.
2.Petra má velkou praxi (=hodně zkušeností) v práci s dětmi.
3. Práce mého otce je stresující, musí radit zákazníkům a věnovat pozornost novým uchazečům o práci.
4.Nemám moc přátel a proto mám hodně volného času.
5. Dala byste si nějakou kávu?
6.Celá třída udělala domácí úkoly včas.
7.Každý měsíc utratí Tom všechny své peníze za cigarety.
8.V současnosti je otevřeno jen málo obchodů.
9. V zimě máme málo světla a hodně lidí trpí depresemi.
10.Vyplňte tento formulář(žádost o práci), podepište ho a čekejte, jestli vás pozvou na pohovor.
 
2) Poslech str. 50/2
3) cv. 50/3
 Vše vypracuj a odešli do pátku 17.4.
Have a nice day.
Pt.

 • 14. 4. 2020

AJ a seminář 14. – 17. 4.

Všechny zdravím po svátcích a posílám řešení písemných úkolů ad 4):
6/47:
1)interview
2)CV
3)qualifications
4)experience
5)offered
6)accept
7)contract
8)application form
9)covering letter
10)apply
3/53:
1)experience
2)advertisement
3)candidate
4)apply,position
5)hope
1/55:
1)teacher 2)pick 3)clear 4)interview 5)business 6)customers 7)outdoors 8)salary
2/55:
1)take 2)experience 3)gave up 4)boss 5) an application form 6)bring 7)full-time
 Tento týden si vyzkoušíme, jak jste na tom se slovní zásobou(překlad) a s gramatikou, kterou jste si měli nastudovat minule).
Pošlu obratem v dalším mailu.
Pt.

 • 1. 4. 2020

Zdravím,

PŘIPOMÍNÁM TĚM, CO JEŠTĚ NEODEVZDALI PŘEDCHOZÍ ÚKOLY, ŽE JIM DÁVÁM PROSTOR DO PÁTKU, POTÉ KONTAKTUJEME RODIČE.

Tento týden si zopakujeme hlavně gramatiku.

1) Nastuduj si vzadu v knize na str. 138 kapitolu Vyjadřování množství.

2) Vyřeš cvičení 1,2,3,4,5, 6 a 7, řešení vyfoť a odešli

3) Odpověz písemně na následující otázky k tématu práce:

 • What is your preferred job? Tell me more about it.
 • Would you like to do your parents’ job? Why: / Why not?
 • Which is more important for you: enjoy your work or be paid well? Why?
 • Have you ever had a part-time job? Tell me about it.
 • Should teenagers tak a part-time job? Why? / Why not? Tell me your opinion.
 • What would you do if you couldn’t find work? Tell me about it.

Odpovídej v rozsahu cca 30 sek. při speaking, formuluj jakkoliv-ale gramaticky správně :-)

4) Udělej v rámci nácviku psaní a opakování tématu práce  cv.6/47, 3/53 a 1,2 /55. Vše vyfoť a odešli do středy 8.4.

KEEP SMILING;-)


 • 24. 3. 2020

Zdravím,

tento týden budeme opakovat téma práce, i téma minulé-škola + něco nového k tomu 🙂

1) zopakuj si povolání vzadu v knize ve slovíčkách str.185/186- nově jsou na str.186 frázová slovesa

2) frázová slovesa pak procvič na str. 49/6

3) str. 47/ 6- doplň instruktáž ohledně hledání práce a všímej si, jakým způsobem se radí: rozkazovacím způsobem.

4) Podobně sepiš 10 pokynů(rad), jak se chovat /nechovat v současné krizi ohledně koronaviru. Čtete a slyšíte to každý den, tak buďte kreativní!

Vzorová věta: Avoid crowds of people….

Don´t go to shopping centres ………(jen vzor, vaše věty musí být delší!)

Odeslat do pátku 27.3.

5) Do semináře: napište mi výhody a nevýhody domácí výuky. 120-150 slov, inspirovat se můžete článkem z minulé lekce str. 38/39( zejména sl. zásoba může být užitečná). Dělejte odstavce! Použijte následující výrazy a v textu je zvýrazněte:
contract the virus- nakazit se virem

be on lockdown- být zavřený v karanténě

shut down= zavřený

Firstly,…Za prvé,…

Secondly,….Za druhé,…

Also,… Také,…

On the other hand/ However,…..Na druhou stranu,….

In my opinion,…..podle mého názoru

Zbytek nechám na vás 🙂

Odeslat do pondělí 30.3.

Pěkný den všem.

Ptáčková


 • 16. 3. 2020

Zdravím všechny,

abyste nezakrněli, zasílám práci na doma:

1) Ty, které neodevzdaly portfolio osobně a v termínu mají smůlu a pošlou mi ho elektronicky

2) uč. str. 52/ SPEAKING

Odpověz písemně na obě otázky ve cv. 1

Popiš písemně jeden ze dvou obrázků ve cv. 2 a pak oba porovnej.

Použij odpovídající sl. zásobu a jazykové prostředky! ( dělali jsme)

3) str.51/ 4- nácvik 9. části didaktického testu

GOOD LUCK 🙂