fbpx

Maturitní zkoušky

Důležité informace
  • Do 3. 12. 2018 mají žáci poslední možnost podat přihlášku k MZ řediteli školy.
  • 2. 1. 2019 se žáci mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.
  • 15. 1. 2019 MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
Datumy zkoušek
  • 10. 4. 2019, 12:30 – Konání písemných prací SČ MZ – ČJ
  • 11. 4. 2019, 8:00 – Konání písemných prací SČ MZ – AJ
  • 2. 5. 2019, 8:00 – Konání didaktických testů SČ MZ – Matematika
  • 2. 5. 2019, 13:00 – Konání didaktických testů SČ MZ – Anglický jazyk
  • 3. 5. 2019, 8:00 – Konání didaktických testů SČ MZ – Český jazyk

Konání ústní části MZ:

  • M2A – 20. 5. 2019
  • M2C – 20. 5. – 22. 5. 2019