fbpx

Maturitní zkoušky

Dodatek opatření obecné povahy, který upravuje model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Níže přikládáme metodiku k dodatku OOP týkající se úpravy modelu maturitní zkoušky. Z hlavních bodů:

 • MZ může konat každý, kdo podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020
 • Navyšuje se počet opravných termínů na tři termíny: jeden řádný termín a tři opravné termíny
 • Mimořádný termín DT je stanoven od 7. července do 9. července 2021
 • V platnosti zůstává prodloužení času konání DT
 • K mimořádnému termínu se oprávněná osoba nepřihlašuje, je přihlášena automaticky. Pokud se ke zkoušce nedostaví, bude taktéž automaticky omluvena.

Metodika k OOP – ke stažení zde

Maturitní zkoušky 2021
 • Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce: 1. prosince 2020
 • Písemná práce z ČJ: nekoná se
 • Didaktický testy společné části maturitní zkoušky:
 • DT Matematika: 24. 5. 2021, 8:00
 • DT Anglický jazyk: 24. 5. 2021, 13:30
 • DT Český jazyk a literatura: 25. 5. 2021, 8:00
 • Praktická maturitní zkouška: 22. 4. 2021
 • Ústní maturitní zkouška: 7. 6. 2021