fbpx

Šablony II

img

Šablony II SŠA PV

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu „Šablony II.“. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016245

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální
podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt „Šablony II“ je spolufinancován Evropskou unií.