fbpx

Školská rada

Školská rada Střední školy automobilní Prostějov, s.r.o.

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.

Předseda školské rady Mgr. Taťána Pytelová,

Školská rada na SŠA Prostějov pracuje ve složení:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

Eva Čmelová

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Taťána Pytelová

Za zřizovatele:

RNDr. Alena Rašková