fbpx

Závěrečné zkoušky

Datumy zkoušek - podzimní termín

Pro obory Kadeřník a Automechanik se závěrečné zkoušky budou konat ve dnech:

  • Písemná část – 3. 9. 2019
  • Praktická část – 4. 9. 2019
  • Ústní část – 16. 9. 2019
Zadání SOP pro obor Kadeřník

Jednotné zadání závěrečné samostatné odborné práce pro obor Kadeřník: Zadání

Šablona ve fromátu .doc: Šablona WORD

Šablona ve formátu .odt: Šablona OpenDokument

Termín odevzdání: 31. 3. 2019

Odevzdání e-mailem paní Zlámalové ve formátu PDF.