fbpx

Závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky podzim 2021

Pro obory Kadeřník a Automechanik se závěrečné zkoušky budou konat ve dnech:

  • 2. 9. 2021 od 8:00

Upozorňujeme na nutnost podat žádost!

Datumy zkoušek 2021

Pro obory Kadeřník a Automechanik se závěrečné zkoušky budou konat ve dnech:

  • Písemná část – 1. 6. 2021
  • Praktická část – 24. – 25. 6. 2021
  • Ústní část – 14. 6. 2021 (Opravný termín)
Zadání SOP pro obor Kadeřník

Jednotné zadání závěrečné samostatné odborné práce pro obor Kadeřník: Zadání

Šablona ve fromátu .doc: Šablona WORD

Šablona ve formátu .odt: Šablona OpenDokument

Informovaný souhlas modelky: Informovaný souhlas

Termín odevzdání: 30. 4. 2021

Odevzdání e-mailem paní Zlámalové ve formátu PDF.

Okruhy závěrečných zkoušek pro obor Kadeřník