fbpx

Závěrečné zkoušky

Datumy zkoušek - podzim 2020

Pro obory Kadeřník a Automechanik se závěrečné zkoušky budou konat ve dnech:

  • Písemná část – 2. 9. 2020
  • Praktická část – 1. 9. 2020
  • Ústní část – 11. 9. 2020
Zadání SOP pro obor Kadeřník

Jednotné zadání závěrečné samostatné odborné práce pro obor Kadeřník: Zadání

Šablona ve fromátu .doc: Šablona WORD

Šablona ve formátu .odt: Šablona OpenDokument

Informovaný souhlas modelky: Informovaný souhlas

Termín odevzdání: 31. 3. 2020

Odevzdání e-mailem paní Zlámalové ve formátu PDF.